Kiss-Kozma Georgina

Kiss-Kozma Georgina

az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója

A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán szereztem kommunikátori BA diplomát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán pedig politikatudományi MA diplomát. 2012-ben Erasmus ösztöndíjasként az Universität Salzburg hallgatója voltam, ahol politológiát hallgattam, 2017-ben pedig CEEPUS ösztöndíjjal a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen az erdélyi magyar ifjúsági szervezeteket vizsgáltam. Doktori (PhD) értekezésemet 2021-ben védtem meg summa cum laude minősítéssel a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikaelméleti Doktori Iskolában. Disszertációmban az erdélyi magyar ifjúsági szervezetek intézményesülését a kisebbségi nemzetépítés aspektusából vizsgáltam. Kutatási érdeklődésem kiterjed az ifjúságra, a fiatalok oktatási és munkaerőpiaci helyzetére, nemzetközi mobilitására és a nemzeti kisebbség kérdésére is.

Az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola Szociológia Műhelyéhez és az Ifjúságkutató Intézethez 2021 őszén csatlakoztam azzal a céllal, hogy tevékenységemmel hozzájáruljak a fiatal generáció gondolkodásmódjának és életmódjának jobb megértéséhez.