Patzelt

Dr. Werner J. Patzelt

Az MCC vendégoktatója, a Drezdai Műszaki Egyetem Politikai rendszerek és összehasonlító elemzés Tanszékének korábbi professzora

Werner J. Patzelt (szül. 1953) 1991-től 2019-ig a Drezdai Műszaki Egyetem "Politikai rendszerek és összehasonlító elemzés" Tanszékének professzora volt. Felsőfokú tanulmányait Münchenben, Strasbourgban, valamint a Michigani Egyetemen (Ann Arbor) végezte, majd 1984-ben a Passaui Egyetemen doktorált, ahol ezt követően kezdte meg tudományos pályafutását.

Passau és Drezda mellett tanított párizsi (École pratique des hautes études) és moszkvai (Gazdasági Főiskola) felsőoktatási intézményekben, valamint a Nemzetközi Politikatudományi Társaság (IPSA) nyári egyetemein Ankarában, Antalyában, Mexikóvárosban, Nápolyban, Stellenboschban és Szentpéterváron. 2009 és 2014 között a Nemzetközi Politikatudományi Társaság végrehajtó bizottságának választott tagja volt; 2016 óta az IPSA nyári egyetemeinek koordinátora.

Kitüntetések: Kelet-Bajorország kulturális díja Az etnometodológia alapjai című PhD-disszertációért (1984); A német Bundestag tudományos díja a A parlamenti képviselők és a képviselet című habilitációs értekezésért (1994).

Kutatási területei: törvényhozások, pártok, politikai kultúra, politikai kommunikáció, összehasonlító történelmi politikai rendszerek, evolúciós institucionalizmus, valamint társadalomtudományi episztemológia és módszertan. Társszerkesztője a Studien zur Parlamentarismusforschung [Tanulmányok a parlamentarizmusról] című könyvsorozatnak, és agja a Zeitschrift für Parlamentsfragen [A parlamenti ügyek folyóirata] szerkesztőbizottságának. Emellett az aktuális politikai események kommentátoraként is tevékenykedik újságoknál, rádióban és televízióban.

A mintegy 80 közérthetőbb tudományos szöveg és több mint 300 újságcikk és interjú mellett mintegy 100 cikket publikált szakmai folyóiratokban és közel 250 könyvfejezetet írt. Ezek - gyakran összehasonlító perspektívában - a tágabb értelemben vett jogalkotáskutatás, a politikai kultúra, a populizmus és a társadalomtudományok evolúcióelméletének különböző témaköreit érintik.