Stuart Waiton

Stuart Waiton

a Scottish Union for Education vezetője

Stuart Waiton szociológia és kriminológia előadó. Több újságnak is ír a mindennapi élet kriminalizációjával és túlszabályozásával kapcsolatos kérdésekről.

Kutatási érdeklődési körébe tartozik az antiszociális viselkedés politikája, a politika változó természete a bal- és jobboldalon túl, valamint a "gyűlölet-bűncselekmények" konstruálása. Érdekli továbbá a korai beavatkozás és annak a bűnözéssel kapcsolatos szociálpolitikában betöltött szerepe, valamint a családok "rendfenntartása". Ez és más munkái a "terápiás kultúrán" belül a "sebezhetőség kormányzásáról" szóló elképzelésekhez kapcsolódnak. Végezetül a kockázat/félelem, valamint az erkölcsi és az amorális pánik elképzelései érdeklik.

A Félelem a gyerekektől és Az antiszociális viselkedés politikája című könyvek szerzője: Amorális pánik. Legutóbbi könyve a Snobs' Law: A futballszurkolók kriminalizálása az intolerancia korában.